Aplicația inovativă de management al proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Detalii
laptop on a table

Ce este
Management Finantare

Aplicație inovativă destinată managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Aceasta se adresează IMM-urilor din România care doresc să acceseze sau care deja implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă.

logo management finantare

Pentru mai multe detalii: 0749 091 166

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

PROGRAMUL DE FINANȚARE: Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"

Prioritatea de investiții 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC”

Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

BENEFICIAR: SC LOGIC ECOMSOL SRL

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 4.907.277 RON

Data de început a proiectului: Octombrie 2017

Data de finalizare: Octombrie 2020

Obiectivul general al proiectului

Contribuția la creșterea gradului de utilizare, a calității și a nivelului de acces ale intreprinderilor mici si mijlocii la tehnologia informației și comunicatiilor, prin realizarea unei solutii digitale inovative care să asigure un management performant și eficient al proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Obiective specifice

01

Obiectiv 1

Realizarea unei soluții digitale inovative care să asigure un management performant și eficient al proiectelor cu finanțare nerambursabilă

02

Obiectiv 2

Crearea a 11 noi locuri de muncă pentru specialiști în domeniul IT&C